30توصیه مهم برای زندگی بهتر

30توصیه مهم براى زندگى بهتر

/post-2/

30توصیه مهم براى زندگى بهتر 1- هر روز 10 تا 30 دقيقه پيادهروى كنيد و به هنگام راه رفتن، لبخند بزنيد. اين بهترين داروى ضدافسردگى است. 2- هر روز حداقل 10 دقيقه در يك مكان كاملاً ساكت و بىسر و صدا بنشينيد. 3- هرگز از خوابتان نزنيد. يك دستگاه ضبط فيلم بخريد و برنامههاى تلويزيونى مورد علاقهتان...