کاربرد لیزر در زیبایی

کاربرد لیزر در موارد زیبایی

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A/

کاربرد لیزر در موارد زیبایی چرا زمانی که لیزر موهای زائد را انجام می شود خیلی اوقات موفقیت آمیز نیست یا مثلا یکسری موها ضخیم تر شده است ؟ ما دو جور لیزر داریم لیزر کم توان و پرتوان . کم توان سازنده و پرتوان تخریب کننده است. وقتی لیزر پرتوان را به دلایلی مثل ترس از جلوگیری از سوختگی یا مثلا...