لیزر شکم

تخفیف لیزر موهای زائد(کارت تخفیف)

http://www.lasersky.ir/

فروش ویژه کارت تخفیف 50% جهت خدمات در.مرکز لیزر رفع موهای زائد آسمان باخرید این کارتها از تخفیف 50% تا جلسه آخر انجام لیزر استفاده نمایید ویژه دی ماه کارت تخفیف 80 هزارتومانی .لطفا جهت خرید فقط 40 هزارتومان بپردازید وهمچنین این کارت را به میتوانید به همسران ویا دوستان خوبتان به عنوان هدیه...