لیزررفع موهای زائد

نکات مهم در لیزر موهای زائد بدن و صورت 2

/important-notes-on-the-unwanted-hair-laser-body-amp-amp-face-2/

چه کسانی نباید به سراغ لیزر موهای زائد بروند؟(بخش دوم) بیمارانی مانند افراد مبتلا به لوپوس که نور لیزر باعث تشدید بیماری شان می شود. افراد مبتلا به پورفیری هم به دلیل واکنشی که نسبت به لیزر نشان می دهند، باید دور این روش درمانی را برای رفع موهای زائد خود خط بکشند. افرادی هم که باتری در قلب...

نکات مهم در لیزر موهای زائد بدن و صورت 1

/important-notes-on-the-unwanted-hair-laser-body-amp-amp-face/

نکات مهم در لیزر موهای زائد بدن و صورت (بخش اول) آیا تمام افرادی که موهای زائد زیادی دارند، داوطلب مناسبی برای لیزر موهای زائد هستند؟ نه، موهای زائد، اضافی یا ناخواسته به 2 دلیل هورمونی یا غیرهورمونی ایجاد می شوند. اگر دلایل هورمونی باعث ایجاد موهای زائد شوند، شما نمی توانید هیچ نوع لیزری...