لیرز موهای صورت

تخفیف لیزر موهای زائد

/post-84/

مراقبت های پس از انجام لیزر در مرکز هر آنچه برای مراقبت‌های پس از انجام لیزر نیاز است مانند کرم هایی برای از بین بردن التهاب موقت بعد از لیزر در اختیار بیمار قرار داده می‌شود در اغلب حالات قرمزی حاصل از لیزر موهای زائد بدن و صورت بیش از چند ساعت پایداری ندارد و استفاده از پماد اکسید زینک...