قیمت هایفوتراپی با دستگاه اولترا

هزینه هایفوتراپی با دستگاه دابلو گلد

/post-446/

هایفوتراپی در این مرکز با دو مدل دستگاه انجام میشود . دستگاه دابلو گلد .بهترین دستگاه هایفوتراپی با تاثیر گذاری 100 درصدی و توسط پزشک انجام میشود. هزینه با دستگاه دابلو گلد 2500000 میباشد . مدت زمان انجام کار در حدود 1 ساعت میباشد . دستگاه اولترا .دستگاه با کارایی متوسط و توسط پزشک انجام...