صورت وبدن

نکات مهم در لیزر موهای زائد بدن و صورت 1

/important-notes-on-the-unwanted-hair-laser-body-amp-amp-face/

نکات مهم در لیزر موهای زائد بدن و صورت (بخش اول) آیا تمام افرادی که موهای زائد زیادی دارند، داوطلب مناسبی برای لیزر موهای زائد هستند؟ نه، موهای زائد، اضافی یا ناخواسته به 2 دلیل هورمونی یا غیرهورمونی ایجاد می شوند. اگر دلایل هورمونی باعث ایجاد موهای زائد شوند، شما نمی توانید هیچ نوع لیزری...