صورت

نکات مهم در لیزر موهای زائد بدن و صورت 2

/important-notes-on-the-unwanted-hair-laser-body-amp-amp-face-2/

چه کسانی نباید به سراغ لیزر موهای زائد بروند؟(بخش دوم) بیمارانی مانند افراد مبتلا به لوپوس که نور لیزر باعث تشدید بیماری شان می شود. افراد مبتلا به پورفیری هم به دلیل واکنشی که نسبت به لیزر نشان می دهند، باید دور این روش درمانی را برای رفع موهای زائد خود خط بکشند. افرادی هم که باتری در قلب...