داروهايي وجود دارند كه تاثير هورمون‌هاي مردانه را در بدن كاهش مي‌دهند. البته 3 تا 6 ماه طول مي‌كشد تا اين داروها اثر كنند. ضمن اين كه اين داروها در كاهش رشد موهاي زايد جديدتان موثرند. يعني براي رفع موهاي زايد قبلي‌تان، نمي‌توانند كار چنداني انجام بدهند. داروي خاصي نيز وجود دارد كه مشخصا براي كم كردن رشد موهاي زايد صورت ساخته شده است. اين دارو به شكل كرم عرضه شده و روي صورت و چانه ماليده مي‌شود. اين كرم بين 4 تا 8 هفته پس از مصرف اثر مي‌كند، هر چند كه گه گاه ممكن است مدت زمان بيشتري طول بكشد. دو داروي خوراكي هم داريم كه هر دو جلوي تاثير هورمون‌هاي مردانه را مي گيرند:
1ـ سيپروترون استات 100( ميلي گرم در هر روز) كه به صورت قرص‌هاي ضد حاملگي <ديان> هم تجويز مي‌شود.
2ـ اسپيرونالاكتون 200( ميلي گرم در هر روز) كه معمولا با يك قرص ضدحاملگي همراه مي شود تا جلوي قاعدگي‌هاي نامنظم كه يكي از عوارض همين داروست، گرفته شود. به دليل عوارض دارويي اين دو دارو، به خانم‌هايي كه از اين دو دارو استفاده مي‌كنند، اكيدا توصيه مي‌شود كه در حين مصرف اين داروها باردار نشوند چرا كه در غير اين صورت، عوارض خطرناكي را به جنين‌شان تحميل خواهند كرد