laser hair

laser hair

laser hair

 

ناحیه

قیمتها با تخفیف 50%وبه تومان میباشد

ناحیه

   قیمتها با تخفیف 50%وبه تومان میباشد  

پشت لب 

15,000                30000

دور هر سینه 

15,000                 30000

چانه

15,000                30000

وسط سینه

10,000                 20000

زیر چانه

30,000                60000

شکم

50,000                 100000

خط ریش 

25,000                50000

خط ناف 

20,000                 40000

گونه ها

32,000                64000

گودی کمر 

40,000                 80000

پکیج کل صورت 

55,000               110000

سرشانه تا کمر 

60,000                 120000

بیکینی 

50,000               100000

هر ساعد 

35,000                 70000

خط بیکینی 

20,000               40000

هر بازو 

45,000                 90000

باسن

30,000               40000

کل  دو دست  

160,000               320000

خط باسن

10,000               20000

هر ساق 

45,000                 90000

پکیج کل بیکینی 

90,000               180000

هر ران 

50,000                 100000

زیر بغل (دو تا ) 

40,000               80000

کل دو  پا 

190,000               280000

پکیج کل صورت                                                    

55,000                                 110000

پکیج کل بیکینی 

90,000                                 180000

پکیچ کل بدن 

420,000                               840000

فول بادی 

600,000                               1200000

شماره تلفن مرکز لیزر آسمان:  44131944  -44381040   -44382045  -44232320  

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.